- Súčasnosť

Nižná Polianka je obec, ktorú nemožno prehliadnúť, ak cestujete z Bardejova do Svidníka. Je situovaná v malebnej krajine Nízkych Beskýd s hojnosťou lesov, lúk a pramenistých riek. Je vzdialená od okresného mesta Bardejov 19 km.

Výmera chotára je 554 ha. Nadmorská výška v strede obce je 395 m, v chotári 650-600 m.
V obci žije 258 obyvateľov. Okrem občanov slovenskej národnosti žijú tu aj občania národnosti rusínskej a ukrajinskej.
V obci je postavených 94 rodinných domov a tri bytové jednotky.Nachádza sa tu obecný úrad na čele ktorého stojí starosta a 5 členné obecné zastupiteľstvo, základná škola, materská škola, pošta, hraničné oddelenie, kostoly - pravoslávny a gréckokatolícky, matrika, rekreačné zariadenia, prírodné kúpalisko, lyžiarske vleky a spoločnosť Tkáč s.r.o.

Nižná Polianka je obcou, ktorá hraničí s Poľskou republikou. Od roku 1997 má otvorený malý pohraničný styk pre peších turistov, cyklistov a vozíčkárov. Vzdialenosť k štátnej hranici je 3 km.

Aj keď je to obec malá, je bohatá na spoločenské udalosti, má bohatú históriu a kultúru. Navštevuje ju veľa turistov našich, ale aj zo zahraničia, ktorí využívajú rekreačné zariadenia v Nižnej Polianke. V lete je to prírodné kúpalisko, v zime lyžiarske vleky, samozrejme s možnosťou ubytovania a stravovania.

Prehľad noviniek:

Anketa:

Počasie na Slovensku: