Zmluvy

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
PDF kúpna zmluva 1-35305140501
PDF dodatok ku kúpnej zmluve 1-35305140501
PDF dodatok ku kúpnej zmluve 1-35306533042
PDF dodatok ku kúpnej zmluve 1-35633457968
PDF Dohoda c.5/ §52/2011/NP V -2
PDF Dohoda- dobrovoľnícke práce č. 10/§ 52a/2010/NP V-2
PDF Úrazové poistenie
PDF zmluva o spolupraci 322423
PDF Dodatok č.2 k zmluve KaHR-22VS-0801/0056/31
PDF DKUU č.37/032/08 dodatok č.2
PDF Úrazové poistenie 01092011-29022012
PDF Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry nár. menšín 509/2011
PDF Dohoda č. 13/§52a/2011/NP V-2
PDF Zmluva o postkyntutí dotácie na podporu kultúry nár. menšín 557/2011
PDF ING TATRY-SYMPATIA
PDF Zmluva25.2.2011
PDF ZMLUVA O DIELO č. 201105
PDF zmluva o dielo č. 52011
PDF zmluva o dielo č. 42011
PDF Dodatok č. 3 zmluvy KaHR - 22 VS - 0801/ 0056/31
PDF Dohoda.9/§52/2012/NP V-2
PDF Zmluva o úrazovom poistení uchádzačov o zamestnanie
PDF Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implemetnacii ped. modelu školy s celodenným výchovným systémom v rámci národného projektu Vzdelávaním pedág. zamest. k inklúzii marg. rómskych komunít č. 2012 MRK PO PO1 112
PDF Zmluva o dielo Obec N.Polianka - V. Antoš ElEKTROMONTAŽE
PDF Dohoda č. 408/§51/2012
pdf Zmluva o Municipálnom úvere-Eurofondy č. 37/018/12
pdf Protokol o odovzdaní a prevzatí zmenky
pdf Dexia Komunal univ. úver č. 37/032/08 dodatok č. 3
PDF Zmluva o poskytnutí fin. prost. obci na úhradu výdavkov na finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania soc.služby. 1665/2013-M_ORF
PDF Zmluva o poskytnutí služby N.Polianka - EkoConsulting Group s.r.o.
PDF Zmluva o dielo N. Polianka - Ing. Michal Džupin
PDF Zmluva o dodávke tovaru N. Polianka - MBaRZ s.r.o., 7.2.2013
PDF Zmluva o dodávke tovaru N.Poliaka - MBaRZ s.r.o. 7.2.2013
PDF Zmluva o dielo N. Polianka - Radovan Hakun 11.2.2013
PDF Zmluva o dodávke tovaru N. Polianka - MBaRZ s. r. o., 11.2.2013
PDF Zmluva č.205/2013-HÚzo dňa 13.2.2013 o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľností
PDF Zmluva o dielo N. Polianka- Štefan Duľa, 22.2.2013
PDF Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa !78a zákona č. 448/2008 Z. z.
PDF DOHODA č. 35/§50j/2013/ŠR/BJ
pdf Zmluva o poskytnutí finančného príspevku mikroprojektu PL-SK/IIP/III/174 Nižná Polianka
PDF Úrazové poistenie 61156104713
PDF Zmluva o dielo
PDF Úrazové poistenie 6115104813
PDF Úrazové poistenie 6115104913
PDF Zmluva 1215653
PDF DOHODA21/§52/2013/NP VATOPSR-2
PDF ZMLUVA O DIELO č.20130601
PDF ZMLUVA č.41POD5713
PDF Dodatok č. 1 k zmluve 37877071KE1169
PDF Dohoda o vykonávaní MOS obec Nižná Polianka - ÚPSVaR Bardejov
PDF Dohoda 2.1.2014
PDF Dohoda 1. 4. 2014
PDF Dohoda č.2/§50j/NS/3/2013
PDF Dohoda č.27/XX/2014/§54
PDF Kúpna zmluva 16.5.2014
pdf PARTNERSKA DOHODA č.1
pdf PARTNERSKÁ DOHOPDA č. 2
pdf PARTNERSKÁ DOHODA č. 3
PDF PARTNERSKÁ DOHODA č.4
PDF DOHODA 27.5.2014
PDF Zmluva o poskytovaní služieb 08.07. 2014
PDF Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elekt. služieb
PDF Kúpna zmluva Mobelix
PDF Kúpna zmluva obec N. Polianka - ZETTEC
PDF Dohoda č. 62/ § 52a/ 2014/ ŠR
PDF Zmluva o dodávke tovaru 3. 11. 2014
PDF DOHODA č. 85/§52a/2014/ŠR
PDF Úrazové poistenie 5190015453
PDF Dohoda č.8 /2015 /§10
PDF Dohoda č.41 /§52a /2015 ŠR
PDF Dohoda č.2 /2015 /§54 VZ-BJ
PDF Zmluva o poskytovaní služieb_ ver. obst, zver.11.2.2015
PDF Mandatna zmluva Jozef Choma_zver.11.3.2015
PDF kupna zmlua kovodielna, zver.1.4.2015
PDF kupna zmluva drevodielna,zver. 1.4.2015
PDF kupna zmluva hasicské a zachranne zariadenie, zver.1.4.2015
PDF kupna zmluva rucne nastroje, zver. 7.5.2015
PDF zmluva o spolufinancovani, zver. 13. 5. 2015
pdf Zmluva č. Z20157466_Z, zver.15.5.2015
PDF kupna zmluva mineralna voda, zver. 19.6.2015
pdf Rámcová zmluva na dodávku služieb HSV , zvr.1.8.2015
pdf Zmluva o dielo /objednávka/ č. 1/2015/RZ01/2015 uzatvorená v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v z.n.p.,zvr.31.8.2015
pdf Zmluva č. Z201526336_Z, zver1.10.2015
pdf Zmluva č. Z201527164_Z, zvr. 8.10.2015
pdf Zmluva č. Z201527725_Z, zver. 12. 10. 2015
pdf Zmluva č. Z201527727_Z, zver. 12.10.2015
pdf Zmluva č. Z201527728_Z, zver. 12. 10. 2015
pdf Zmluva č. Z201527731_Z, zver. 12.10.2015
pdf Zmluva č. Z201527969_Z, zver. 13.10. 2015
pdf Zmluva č. Z201528916_Z, zver. 19.10.2015
pdf Zmluva č. Z201528918_Z, zver.19.10.2015
pdf Zmluva č. Z201532465_Z, zver 2.11.2015
pdf Zmluva č. Z201536212_Z, zver. 26.11.2015
docx Zmluva o poskytnutí služby zvr. 17. 12. 2015
PDF PARTNERsKA DOHODA č.06/2015
PDF Zmluva o dielo slovanet
PDF DODATOK č.2 k PARTNERSKEJ DOHODE č.01/ 2014 zo 15. 05. 2014
PDF DODATOK č.2 k PARTNERSKEJ DOHODE č.02/ 2014 zo 19. 05. 2014
PDF Dohoda č. 15070-66/2015-BJ
PDF Dohoda č. 15/34/010/119
doc Nájomná zmluva č. NZ062011
PDF Dotatok č. 1 k Zmluve o NFP číslo zmluvy: KaHR-22VS-0801/0056/31 (12.03.2011)
PDF Zlmuva o dielo č.01/03/2011 (04.04.2011)
PDF Zmluva o dielo č.01/04/2011 (14. 04. 2011)
PDF Dohoda o spolupráci MK-01705/2011/9.1
PDF Dohoda č. 32/§50i/2011
PDF Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Nižná Polianka
PDF Zmluva o odohraní divadelného predstavenia DAD (21.09.2016)
PDF Zmluva o odohraní umeleckého predstavenia PUĽS ( 21.11.2016)
docx Kúpna zmluva - pozemky cintorín Nižná Polianka 15.2.2017
pdf Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke č.: SITB-OO2-2015/000041-537 zo dňa 28.05.2015 (zverejnené 17.2.2017
pdf Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na rok 2017 ( zverejnené 20.02.2017)

Prehľad noviniek:

Anketa:

Počasie na Slovensku: