Samospráva

 Adresa:
Obec Nižná Polianka
Č. 47
086 36 Nižná Polianka

Telefón: +421 54 479 91 28

E-mail: cundra.jan@post.sk

Starosta obce: Mgr. Ján Cundra

Poslanci OZ: 

Radka Baková
Helena Štefanská
Rastislav Hudák
Ing. Jaroslav Špik
Peter Leško

 

 

Pamätná tabuľa - ukončenie projektu verejného osvetlenia v obci Nižná Polianka
Obec Nižná Polianka úspešne zrealizovala projekt „Modernizáciou zastaralého verejného osvetlenia k ekologickejšiemu osvetleniu “, ktorý bol podporený Európskou úniou, z operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (opatrenie 2. 2. - Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky).Hlavným cieľom projektu bolo zníženie energetickej náročnosti verejného osvetlenia v obci Nižná Polianka (zníženie celkovej spotreby elektrickej energie je oproti pôvodnému stavu viac ako 35%). Nezanedbateľným prínosom má byť aj pozitívny dopad na životné prostredie (pokles CO2), zníženie nákladov na údržbu, zvýšenie svetelno-technických vlastností osvetľovacej sústavy a prehľadná evidencia prevádzky. Nové moderné LED svietidlá od nemeckého výrobcu SITECO sú nielen úsporné no i esteticky dotvárajú tvár obce.

Miesto realizácie projektu: Obec Nižná PoliankaOdkaz na internetovú stránku operačného programu: http://www.economy.gov.sk/operacny-program-konkureniceschopnost-a-hospodarsky-rast-zakladne-dokumenty-6349/128034s


Názov riadiadeho orgánu: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, www.economy.gov.skFotodokumentácia realizácie aktivít a výsledkov projektu

 


Prehľad noviniek:

Anketa:

Počasie na Slovensku: